Cup versus tampon - een onderzoek

91% van de vrouwen uit het onderzoek in the Canadian Family Physician's Journal van Juni 2001 geeft aan de cup te blijven gebruiken en deze aan te bevelen aan andere vrouwen. Geen slechte score. De tevredenheid in de groep cup-gebruikers is iets groter dan in de groep tampongebruikers.De geschatte kosten van een jaar tampongebruik is ongeveer even hoog als de aanschaf ven een menstruatiecup. In eerste instantie hadden de vrouwen uit de cup-groep wat meer vaginale klachten, maar deze verdwenen na een tijdje gebruiken.


blog comments powered by Disqus