Waarschuwing voor endometriose in informatiefolder

Twee Amerikaanse belangengroepen vinden dat fabrikanten van menstruatiecups tekortschieten bij het waarschuwen van cupgebruikers. Er is een theoretische mogelijkheid dat door cupgebruik het risico op het ontwikkelen van endometriose kan toenemen.
De oorzaak van endometriose is onduidelijk. Waarschijnlijk spelen er multi-factoriële oorzaken, bijvoorbeeld genetische factoren, stoornissen van het immuunsysteem of blootstelling aan milieuvervuiling. Onderzoek heeft aangetoond dat het vasthouden van de menstruatievloed het terugvloeien van het bloed vanuit de baarmoeder via de eileiders naar de bekkenholte bevorderd. Het risico op endometriose neemt bij een klein aantal vrouwen daardoor mogelijk toe. Lees hier het bericht.

Hoewel in dit artikel wordt gemeld dat de United States Food & Drug Administration (FDA) de associatie tussen menstruatiecups en endometriose als fysiologisch plausibel beoordeeld, geven zij aan dat er geen bewijs is dat cups endometriose veroorzaken.
blog comments powered by Disqus